เมโรป้า
 
 

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูง มีสารรับแรงกด หรือ อีพี เป็นสูตรที่มีกำมะถันฟอสฟอรัสเป็นสารรับแรงกด ออกแบบสำหรับการหล่อลื่นเกียร์อุตสาหกรรมที่มีโหลดสูงและช็อกโหลดสูง
ค่าความหนืด ISO ระดับ : 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680
ประสิทธิภาพ มาตรฐาน : ANSI / AGMA 9005-E-02 (EP), US Steel 224, David Brown, Table E Approve DIN 51,517 Paet 3 CLP
คุณประโยชน์ :
• รักษาและเพิ่มประสิทธิภาพเกียร์
• อายุเกียร์ยาวนาน
• เปลี่ยนถ่ายได้ยาวนาน