เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โปรเกรส  โกรว์

  • ประวัติห้างฯ

                 ห้างฯ   ได้จดทะเบียนเป็น  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  กับกระทรวงพาณิชย์   เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2551  ทะเบียนการค้าเลขที่  0113551007607 

ด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว  4,000,000.00 (สี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร                                                                                                  

  • ลักษณะธุรกิจ

                     ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเกรส โกรว์ เป็นผู้จัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์และน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม ทุกชนิดอาทิเช่น น้ำมันหล่อลื่นยี่ห้อเชลล์ , น้ำมันหล่อลื่นยี่ห้อ ปตท. , น้ำมันหล่อลื่นยี่ห้อโมบิล 

        ,น้ำมันหล่อลื่นยี่ห้อไออาร์พีซี , น้ำมันก๊าดยี่ห้อเชลล์ และน้ำมันหยอดทิ้ง นอกเหนือจากนี้ยังมีสินค้าเคมีภัณฑ์จัดจำหน่ายด้วยอาทิเช่นน้ำยาล้างหน้าคอนแท็ค ,น้ำยาล้างคราบสนิมคราบตะกลัน , เป็นต้น  

  • วิสัยทัศน์   

                     เพื่อสนองความต้องการสูงสุดและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ      

  • พันธะกิจ

    ห้างฯ มุ่งเป็นผู้นำธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์และน้ำมันทุกชนิด ครบวงจรด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจดังนี้                                                                                                                     

1.  มุ่งมั่นจัดหาสินค้า  ตามความประสงค์ของลูกค้าเป็นราย ๆ                                                                                                                                                                                               

2. มุ่งมั่นนำเสนอสินค้าที่ห้างฯ นำเสนอ  เป็นทางเลือกที่ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด                                                                                                                                                                   

3. มุ่งมั่นให้สินค้าที่ห้างฯ  ส่งมอบถูกต้องตามความต้องการและเป็นที่ประทับใจของลูกค้าทุกราย                                                                                                                                           

4. มุ่งมั่นพัฒนา  ความรู้และประสบการณ์ของพนักงาน  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ใช้ในสินค้าของห้างฯ

 

 

 

PROGRESS GROW LTD.,PART

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเกรส โกรว์

ผู้จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด อุปกรณ์นิรภัย สายไฮดรอลิคและข้อต่อ