น้ำมันเตา A / น้ำมันเตา C

ปตท. น้ำมันเตา A
ปตท. น้ำมันเตา C
เอสโซ่ (Esso) น้ำมันเตา C