น้ำมันเครื่องไฮดรอลิค น้ำมันไฮดรอลิค โมบิล Mobil Nuto H Series
 
 

น้ำมันเครื่องไฮดรอลิค  น้ำมันไฮดรอลิค

นูโท เอช ซีรีส์ น้ำมันไฮดรอลิกป้องกันการสึกหรอสมรรถนะสูงพิเศษ สำหรับใช้ในยานยนต์และอุตสาหกรรม ที่ต้องการน้ำมันหรอลื่นเพื่อป้องกันการสึกหรอ น้ำมันนี้ผลิตขึ้นจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงผสมผสานกับระบบ เพิ่มคุณภาพที่คัดสรรเป็นอย่างดี จนทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ให้คุณลักษณะเด่นในเรื่องการปรับปรุงและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ นูโท เอช ซีรีส์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้สสมรรถนะที่ดีแก่ส่วนประกอบไฮดรอลิกหลายชนิดที่ใช้ในระบบในสภาวะการทำงานในระดับปายกลางและรุนแรง เสถียรต่อการออกซิเดชั่นและสารเคมีในระดับสูง ช่วยควบคุมการก่อตัวของคราบสกปรกและแนวโน้มการติดขัดของระบบและการติดของวาล์ว ทั้งยังช่วยปกป้องเครื่องจักรสูงสุดและยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน ไส้กรอง จนช่วยลดต้องทุนการบำรุงรักษาและการกําจัดน้ํามันที่เสื่อมสภาพ ป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนขณะใช้ท่ามกลางอากาศชื้นสูง หรือเมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาวะที่ต้องเผชิญกับความชื้นในอากาศระดับต่ํา น้ํามัน นูโท เอช ซีรีส์ มีคุณสมบัติสําคัญคือไม่รวมตัวกับนํ้าและปล่อยฟองอากาศได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ตรงตามเงื่อนไข เรื่องสมรรถนะการใช้งานของระบบไฮดรอลิกหลายแบบและอุปกรณ์ชิ้นส่วนบริษัทผู้ผลิต

 

การใช้งาน

  • ระบบทที่ใช้ร่วมกับป๊ัมแบบเฟือง แบบใบกวาด แบบเรเดียล และลูกสูบตามแกนที่แนะนําให้ใช้นํ้ามันไฮดรอลิก ป้องกันการสึกหรอ
  • ระบบไฮดรอลิกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนหรือรั่วซึม
  • เม่ือไม่สามารถหลีกเล่ียงการสัมผัสกับนํ้าแม้ในปริมาณที่น้อยและทที่อาจทําให้ชิ้นส่วนชํารุดเสียหาย
  • ระบบที่มีส่วนประกอบของเฟืองและแบร่ิงเกียร์ท่ีต้องการการปกป้องการสึกหรอในระดับปานกลาง
  • ระบบที่รองรับการแบกรับน้ําหนักมากๆ และต้องการการปกป้องการสึกหรอ
  • การใช้งานที่ต้องการการปกป้องการกัดกร่อนโดยมีฟิล์มนํ้ามันที่เคลือบอยู่บางๆเช่นระบบท่ีต้องเผชิญกับน้ําในปริมาณเล็กน้อย
  • เครื่องจักรท่ีมีส่วนประกอบออกแบบมาโดยใช้โลหะอัลลอยด์หลายชนิด
ชื่อผลิตภัณฑ์                                   เบอร์ ISO

Nuto H 32
Nuto H 46
Nuto H 68
Nuto H 100
Nuto H 150

           32
           46
           68
          100
          150