น้ำมันเครื่องไฮดรอลิค น้ำมันไฮดรอลิค พีทีที ปตท. PTT เอชแอลพี (PTT HLP)
 
 

การใช้งาน
• ใช้กับระบบไฮดรอลิกทั่วไปที่ต้องการใช้น้ำมันประเภทป้องกันการสึกหรอ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและระบบไฮดรอลิกในภาคยานยนต์ที่มีการเติมพร่องบ่อยครั้ง

คุณสมบัติพิเศษ
• ป้องกันการกัดกร่อนและการสึกหรอได้ดี ส่งผลให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรยาวนานยิ่งขึ้น
• ไม่ทำปฏิกิริยากับยาง
• ทนต่อความร้อนและการเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ดีเยี่ยม ช่วยป้องกันการเกิดคราบจับติดได้ดี , ป้องกันไส้กรองอุดตัน และมีอายุการใช้งานยาวนาน
• ป้องกันการเกิดฟอง, มีความสามารถในการแยกกับน้ำได้ดี, ทนต่อการเกิดปฏิกิริยากับน้ำได้ดี ลดการเสื่อมสลายของเคมีเมื่อถูกใช้งานในสภาวะที่ต้องเจอกับน้ำ

มาตรฐาน
• ISO 11158 Category HM
• DIN 51524 Part 2 HLP Type
• Parker (formerly Denison) HF-2
• Eaton Vickers I-286-S

APPLICATION
• Designed for general hydraulic systems in both automotive and industrial applications where anti-wear hydraulic fluids are required.

KEY FEATURES
• Good wear and corrosion protections which result in extending service life of machine
• Compatible with seal material
• Good thermal and oxidation stability to reduce oil degradation and deposit formation, to protect oil plug filter extending oil drain intervals
• Against foaming, good ability of water separation, provide good hydrolytic stability to resist chemical decomposition in the presence of water

STANDARDS
• ISO 11158 Category HM
• DIN 51524 Part 2 HLP Type
• Parker (formerly Denison) HF-2
• Eaton Vickers I-286-S