น้ำมันเครื่อง เชลล์ Shell Rimula R4X 15w-40
 
 

เซลล์ริมูล่า อาร์ 4 ( Shell Rimula R4 )
น้ำมันหล่อลื่นเกรดรวม ผลิตจากน้ำมันแร่คุณภาพสูงสมรรถนะสูงมาก ช่วยป้องกัน การสึกหรอ เพิ่มสมรรถนะและรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาด ช่วยยึดระยะการเปลี่ยน
ถ่ายน้ำมันเครื่องที่ยาวนานขึ้นเป็นพิเศษ ลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่อง และ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์

มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 
- API CI-4
- ACEA E7 
- Cummins CES 20078
- Mercedes-Benz MB 228.3
-Mack EO-M Plus
- MAN M 3275
- Volvo VDS-3

 

การใช้งาน
ใช้หล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องจัก รกลที่มีสมรรถนะและความ
เร็วสูง ที่ต้องการทำงานหนักหรือวิ่งระยะทางไกลอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ต้องการช่วงระยะการเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องยาวนานเป็นพิเศษ
ริมูล่า ซูเปอร์ เหมาะสำหรับรถบรรทุก รถบัส และเครื่องจักรกลหนัก
ต่าง ๆ รวมถึงเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ของยุโรป ญี่ปุ่น และอเมริกา
EGR ( Exhausted Gas Recirculation ) ที่ต้องการน้ำมมันสมรรถนะสูง
                   มาตรฐาน 

API

SAE

CI-4

15W-40